qzott - Getapps Nedir? Getapps Ne İşe Yarar? (2023) - Teknobu.net

Bilişim suçları TCK'da “cürümler” başlığıyla anılan Đkinci Kitabın, 11. ve son Babında “Bili- şim Alanında Suçlar” adı altında dört madde- den oluşan bir ...

Bilişim suçları TCK'da “cürümler” başlığıyla anılan Đkinci Kitabın, 11. ve son Babında “Bili- şim Alanında Suçlar” adı altında dört madde- den oluşan bir ...